Skogen står som ett lufthavets korallrev
varje knopp sträcker ut sitt inre
bär en del av jorden fram i ljuset
Skogen andas med solen ~ långsamt
stadigt lämnar bladet efter sig sitt arv
ständigt längre ut, högre upp
lyfter veden livets gröna löv
står sen mäktigt kvar i mansåldrar
och vittnar om den mästare i byggnadskonst
som trädet är.

För oss människor har trädet sin speciella roll.I trädet ser vi en bild på livets vägar,på tidens framåtskridande, på evolutionen och på förbindelsen med det som var före.Ur trädet kan vi återvinna solens glöd och dess styrka och karaktär gör det till vår mest trogna hjälpare. Trädet och hur vi kan förädla det och arbeta med det,har varit och är framdeles ett av de viktigaste element i vår kultur.