Vi sågar ditt timmer på Nibble Såg i Ytterjärna

Har ditt gamla äppelträd ramlat eller har du tagit ner din skog, ska du ha lite ädla brädor till en pall, byta panel på huset eller bygga en lada. Då kan det löna sig att få sågat virket här. Vi sågar 6 till 14 stockar i timmen beroende på grovleken. Diameter över 60cm tar extra lång tid. Sågen har klinga och en råklyv med returband. Man ska vara två när man sågar och om du själv kan hjälpa till blir det billigare. Sågens klinga behöver normalt slipas efter 3 timmars körning och denna kostnad tillkommer. Normal körning betyder - inga spikar i veden eller stenar i barken och därför lönar det sig att vara noga under fällning och transport. Märk gärna av fågelholkar, kojor och annat spiktyg. Störst lönsamhet fås vid en timmerlängd på 5,5m och raka bitar. Låter du själv fälla träden är det bra att tänka ut vilken längd du ska ha på virket och lägga till 15cm vid kapningen..