Björk


bjärt/lysande klar
bhurja/stråle (sanskrit)
( betula)

Björkens ved är som ett kärl för vatten. På våren kan ett hål borras i stammen en alen över marken och förses med ett rör. Från stort träd kan tappas 20 liter på två dagar utan att trädet skadas. Saften kan kokas till sirap eller jäsas till friskt vin, kokas med malt och humle till läskande sommardryck. Saften är vattendrivande och rensar kroppsvätskorna. Oljan från bränt ved smörjas på frostsår och spruckna händer och bröst. Barken kan användas till garvning, som underlag för jord- och torvtak och som foder till fåren. Färgning med friska blad ger gult tyg, färsk bark med alun ger rödbrunt


Veden


Vårt mest hållfasta träslag som har en mycket bred användning, både i redskap, möbler, som pappersmassa och i mekaniska konstruktioner. Ett lite tråkigt utseende gör dock att den oftast inte syns. Vril och masur av björk är desto vackrare och ger en fin faner. Björken har högt bränslevärde. Den brinner med klar och ren låga och träkolet och pottaskan räknas som den bästa.