Alm

Embla, den första kvinnan, bildades av almen.      (ulmus)


25m högt träd med tät krona som ger skugga och ett kraftigt rotsystem som gör det stormsäkert. Därför använt mycket i städer och parker, som alléträd och i häckar. Även som gårdsträd dit gårdens brand sattes. Almens bark är seg som en väv och ger ett starkt rep. Bladen ger vinter foder till djuren och frukten blandas i hönsfodret. På grund av almsjukan kommer den stora almen snart att bli en sällan syn.


Veden


Almens specialitet är vedens sneda fibrer vilka gör den svårkluven och sprickfri. Den är därför bra i krävande konstruktioner som hjulnav och kvarnhjul. Den är relativt beständig och är bra till kölar och roder i båtar. Veden kan uppvisa vackra färgskiftningar, den är tung och hård och ger ett utmärkt möbelvirke. Under krigsårens brist på tropiska träslag var almen den föredragna ersättaren och den ger en utmärkt faner. Den knortiga rot ger en vacker faner till intarsia.